0174 - 623388

Spouwankers in metselwerk gevels

Spouwankers in metselwerk gevels

Onderzoek en beoordeling van constructieve veiligheid van bestaande gebouwen.

Ons bureau is regelmatig betrokken bij onderzoeken naar de constructieve veiligheid van constructies in bestaande gebouwen.

 

Spouwankers in metselwerk gevels.

Naar aanleiding van een aantal incidenten bij bestaande gebouwen, in de afgelopen jaren, waarbij buitenspouwbladen van gevels zijn bezweken, zijn richtlijnen opgesteld om dit type constructie te beoordelen op constructieve veiligheid.

Metselwerk buitenspouwbladen zijn meestal verankerd aan de binnenconstructie door middel van spouwankers. De functie van spouwankers omvat het stabiliseren van het buitenblad en het afvoeren van de windbelastingen naar de achterliggende constructie. Bij windbelastingen op de gevel, kan sprake zijn van winddruk en windzuiging. De spouwankers worden zowel op druk als op trek belast.

Bij gebouwen met name van voor 1990, maar ook incidenteel daarna, kunnen de spouwankers aangetast zijn door corrosie. Ook komt het voor dat de metselwerkvoegen scheurvormingen vertonen, waardoor de verankering en samenhang van de gevel niet meer deugdelijk is.

Aantasting van spouwankers zal gedurende de tijd leiden tot een reductie van de effectieve doorsnede van de ankers. Hierdoor zal de sterkte-capaciteit afnemen. Indien sprake is van ernstige aantasting van de ankers en/of scheurvorming in het metselwerk kan de buitengevel vervormingen vertonen of zelfs spontaan bezwijken bij grote windbelastingen.

In Nederland zijn meerdere gevallen bekend waarbij het buitenspouwblad van de gevelconstructie losgeraakt is en van het gebouw afviel. In vrijwel alle gevallen was sprake van ernstige aantasting van de ankers en in enkele gevallen waren te weinig spouwankers toegepast.
Ons bureau kan dit onderzoek uitvoeren en controleberekeningen opstellen voor de beoordeling van de constructieve veiligheid.