0174 - 623388

Onderzoek constructieve veiligheid van breedplaatvloeren in bestaande bouwwerken

Op 27 mei 2017 is een deel van een in aanbouw zijnde parkeergarage van Eindhoven Airport ingestort.

Uit onderzoek is gebleken dat vloeren, die zijn uitgevoerd met breedplaten, in bepaalde gevallen onveilig kunnen zijn.

De minister van binnenlandse zaken heeft door middel van een brief aan het College van Burgemeester en wethouders van alle gemeentes aangedrongen, nadere controle en onderzoeken uit te laten voeren.

In het informatie document is beschreven dat het gaat om gebouwen die na 1999 zijn opgeleverd en een constructie hebben met breedplaatvloeren van geprefabriceerde breedplaten.

Woningen en woongebouwen vallen vanwege de opbouw van de constructie hier buiten.

Gebouwen met meerlaagse constructies met winkels en/of parkeergarages met bovengelegen woningen vallen wel in het kader van deze onderzoeken.

De methode om van een bouwwerk het veiligheidsrisico te bepalen is vastgelegd in een stappenplan.

Ons bureau kan een onderzoek uitvoeren om het veiligheidsniveau te bepalen.

De eerste fase van het onderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of in het gebouw sprake is van constructies met breedplaatvloeren die mogelijk onveilig zijn.

Als in deze fase sprake is van mogelijke onveilige constructies dan dient een vervolgonderzoek ingesteld te worden.

Het onderzoek en de conclusie wordt in een rapportage beschreven.  Bij gunstige resultaten kunnen gebouweigenaren aantonen dat hun gebouw op het gebied van constructies met breedplaatvloeren voldoende veilig geacht mag worden.

Bij ongunstige resultaten kunnen wij een herstelplan uitwerken.

Hierbij wordt met name opgemerkt dat ons bureau onafhankelijk en niet gelieerd is aan andere bedrijven.