0174 - 623388

Onderhoud en beheer

Onderhoud en beheer

Onderhoud en beheer.

Bouwwerken en bouwconstructies hebben een beperkte levensduur. Vaak wordt voor de ontwerplevensduur 50 jaar aangehouden. Gebouwen die deze levensduur hebben bereikt vertonen vaak aantastingen in de constructie. Bekende voorbeelden zijn aangetaste staalconstructies in metselwerkgevels voor balkons e.d. en het afbrokkelen van betonoppervlaktes. Bij oudere gebouwen komt ook vaak scheurvorming voor door het ontbreken van dilatatievoegen in de gevels. De onderhoudskosten van oudere gebouwen zijn mede afhankelijk van de conditie van de toegepaste constructies.

Ter ondersteuning van de financiële planning van de onderhoudskosten kunnen wij na onderzoek, de conditie en restlevensduur van de constructie bepalen. Indien noodzakelijk kan ook een herstelplan door ons worden opgesteld.