0174 - 623388

Niet-onderheide gebouwen

Niet-onderheide gebouwen

Onderzoek en beoordeling van constructieve veiligheid van bestaande gebouwen.

Ons bureau is regelmatig betrokken bij onderzoeken naar de constructieve veiligheid van constructies in bestaande gebouwen.

 

Niet-onderheide gebouwen.

Gebouwen die niet-onderheid zijn kunnen door zetting en zakking van de grond, vervormingen en scheuren vertonen. Dit type fundering is gevoelig voor trillingen van wegverkeer of bouwactiviteiten, wisselende grondwaterstanden en belasting veranderingen.
Te grote vervormingen zouden de constructieve veiligheid in gevaar kunnen brengen.
Ons bureau kan een onderzoek uitvoeren naar het vervormingsgedrag in samenwerking met een geotechnisch adviseur en een risico-analyse opstellen van de constructieve veiligheid.