0174 - 623388

Dakconstructies en wateraccumulatie

Dakconstructies en wateraccumulatie

Onderzoek en beoordeling van constructieve veiligheid van bestaande gebouwen.

Ons bureau is regelmatig betrokken bij onderzoeken naar de constructieve veiligheid van constructies in bestaande gebouwen.

 

Dakconstructies en wateraccumulatie.

Gebouwen waarin lichte dakconstructies zijn toegepast met grotere overspanningen zijn gevoelig voor extra dakbelasting. Door extra belasting van regenwater als gevolg van verstopte hemelwaterafvoeren of door toepassing van zonnepanelen op een bestaand dak, kunnen te grote doorbuigingen ontstaan. Hierdoor ontstaat het gevaar dat teveel regenwater verzameld kan worden op het dak waarbij de constructieve veiligheid in gevaar komt. Deze daken behoren gecontroleerd te worden op de effecten van doorbuiging bij extra belastingen.
De regelgeving voor het berekenen van de wateraccumulatie en noodoverlaten is pas sinds een aantal jaren gegeven.
(Bedrijfs-)gebouwen uit de periode 1960-1990 kunnen een verhoogd risico hebben indien de dakconstructie hierop niet gecontroleerd is. Toepassing of verbetering van de noodoverlaten is vaak noodzakelijk.
Ons bureau kan een analyse uitvoeren en controleberekeningen opstellen voor de beoordeling van de constructieve veiligheid.