0174 - 623388

Categorie: Geen categorie

Op 27 mei 2017 is een deel van een in aanbouw zijnde parkeergarage van Eindhoven Airport ingestort. Uit onderzoek is gebleken dat vloeren, die zijn uitgevoerd met breedplaten, in bepaalde gevallen onveilig kunnen zijn. De minister van binnenlandse zaken heeft door middel van een brief aan het College van Burgemeester en wethouders van alle gemeentes […]

Beton- en Staalkonstruktie Adviseurs BSA BV. ( kortweg adviesbureau B.S.A. bv.) is een onafhankelijk adviesbureau dat actief is op het gebied van constructieve advisering voor zowel bestaande- als nieuwbouw projecten. In 2018 bestond het bureau 40 jaar. Op 1 Juni 2020 hebben wij ons 5.300e project ingeschreven. Voorbeelden van projecten die door ons begeleid werden […]

Onderzoek en beoordeling van constructieve veiligheid van bestaande gebouwen. Ons bureau is regelmatig betrokken bij onderzoeken naar de constructieve veiligheid van constructies in bestaande gebouwen. Selecteer een categorie uit onderstaande selectie:   – Balkon- en galerijconstructies – Spouwankers in metselwerk gevels – Dakconstructies en wateraccumulatie – Niet-onderheide gebouwen – Herstel adviezen  

Onderhoud en beheer. Bouwwerken en bouwconstructies hebben een beperkte levensduur. Vaak wordt voor de ontwerplevensduur 50 jaar aangehouden. Gebouwen die deze levensduur hebben bereikt vertonen vaak aantastingen in de constructie. Bekende voorbeelden zijn aangetaste staalconstructies in metselwerkgevels voor balkons e.d. en het afbrokkelen van betonoppervlaktes. Bij oudere gebouwen komt ook vaak scheurvorming voor door het […]

Herstel adviezen. Voor alle constructieve gebreken, maar ook voor brand en aanrijdingsschade kunnen wij een hersteladvies opstellen. Het hersteladvies wordt voor de budgettering en uitvoering in samenwerking met de betrokken partners uitgewerkt. Wij streven naar economische oplossingen waarbij na het herstel de constructieve veiligheid weer gewaarborgd is.    

Onderzoek en beoordeling van constructieve veiligheid van bestaande gebouwen. Ons bureau is regelmatig betrokken bij onderzoeken naar de constructieve veiligheid van constructies in bestaande gebouwen.   Balkon- en galerijconstructies. Appartementsgebouwen met name uit de periode 1950 – 1975 vertonen vaak schade aan de galerijen en balkons. Naar aanleiding van een incident bij een woongebouw in […]

Onderzoek en beoordeling van constructieve veiligheid van bestaande gebouwen. Ons bureau is regelmatig betrokken bij onderzoeken naar de constructieve veiligheid van constructies in bestaande gebouwen.   Dakconstructies en wateraccumulatie. Gebouwen waarin lichte dakconstructies zijn toegepast met grotere overspanningen zijn gevoelig voor extra dakbelasting. Door extra belasting van regenwater als gevolg van verstopte hemelwaterafvoeren of door […]

Onderzoek en beoordeling van constructieve veiligheid van bestaande gebouwen. Ons bureau is regelmatig betrokken bij onderzoeken naar de constructieve veiligheid van constructies in bestaande gebouwen.   Niet-onderheide gebouwen. Gebouwen die niet-onderheid zijn kunnen door zetting en zakking van de grond, vervormingen en scheuren vertonen. Dit type fundering is gevoelig voor trillingen van wegverkeer of bouwactiviteiten, […]

Onderzoek en beoordeling van constructieve veiligheid van bestaande gebouwen. Ons bureau is regelmatig betrokken bij onderzoeken naar de constructieve veiligheid van constructies in bestaande gebouwen.   Spouwankers in metselwerk gevels. Naar aanleiding van een aantal incidenten bij bestaande gebouwen, in de afgelopen jaren, waarbij buitenspouwbladen van gevels zijn bezweken, zijn richtlijnen opgesteld om dit type […]