0174 - 623388

Balkon- en galerijconstructies

Balkon- en galerijconstructies

Onderzoek en beoordeling van constructieve veiligheid van bestaande gebouwen.

Ons bureau is regelmatig betrokken bij onderzoeken naar de constructieve veiligheid van constructies in bestaande gebouwen.

 

Balkon- en galerijconstructies.

Appartementsgebouwen met name uit de periode 1950 – 1975 vertonen vaak schade aan de galerijen en balkons.
Naar aanleiding van een incident bij een woongebouw in Leeuwarden in 2011 waarbij de uitkragende betonnen galerij op de 9e verdieping is bezweken zijn normen opgesteld om dit type constructie te onderzoeken en te beoordelen op constructieve veiligheid. Het gaat met name om galerijen en balkons die vast gestort zijn aan de binnenvloeren. Door inwerking van vocht en/of chloriden kan de wapening aangetast zijn. Hierdoor neemt de constructieve draagcapaciteit af en kan uiteindelijk leiden tot het bezwijken van de constructie.

Het onderzoek wordt in twee fasen verdeeld.

Het verkennend onderzoek waarin de constructie visueel beoordeeld wordt tijdens een inspectie en waarbij niet-destructieve metingen uitgevoerd worden. Ook wordt de ontwerpwapening rekenkundig gecontroleerd. Indien hierbij geen afwijkingen worden gevonden mag de constructie als veilig worden beschouwd. Indien bij het verkennend onderzoek wel afwijkingen worden gevonden dan dient een onderzoek fase 2 te worden uitgevoerd waarbij ook lokale destructieve methodes toegepast worden. (bijvoorbeeld het plaatselijk weghakken van de betondekking)  Ook zal het beton aan een aantal chemische testen worden onderworpen om de mate van aantastingen in beeld te brengen. Aan de hand van dit onderzoek kan een nauwkeurige constructie berekening worden opgesteld om de constructieve veiligheid te beoordelen.
Ons bureau is expert op het gebied van onderzoeken en beoordelingen van de veiligheid betreffende balkon- en galerijconstructies.

Onze opdrachtgevers zijn o.a. gebouw-eigenaren, VvE, gebouw-beheerders, particulieren of gemeentelijke bouwtoezichten.